Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

W celu wszczęcia sprawy interesant składa pisemny wniosek w sekretariacie inspektoratu - pokój 207 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub drogą pocztową.
Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.Nr 5, poz. 46).

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - piątek - od godz. 8:00 do 15:00


Lista spraw:
(szczegółowe informacje o sposobie ich załatwienia)

1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy

2. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

3. Samowole budowlane

4. Stany techniczne obiektów budowlanych

5. Zawiadomienie o termine rozpoczęcia robót budowlanych

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1367
Treść wprowadził(a): Ran Robert, 2019-01-15 22:13:59
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-10-22 07:54:00