Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku


Informacja publiczna która nie została udostepniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. Nr 112, poz. 1198/, jest udostępniana na wniosek.

Patrz: UDOSTĘPNIANE INFORMACJE

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w wyżej wymienionym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższy jednak niź 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.
.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:997
Treść wprowadził(a): Biela Małgorzata, 2013-10-22 08:13:02
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-04-24 18:53:01