Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
PNB. 3431/1-4/06
Lębork, 14.04.2006OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
pinb.lebork@gda.winb.gov.pl
http://agawa.ai.pl/pinblebork
tel. (0-59)863 28 44, fax 862 14 06

2.POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:
zakup samochodu osobowego

3.OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO I W BIP-ie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku

4.DANE O OFERTACH:
a.Liczba złożonych ofert: jedna,
b.Żadna oferta nie została odrzucona ani wykluczona.

5.CENA OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
34.900,00 złotych brutto
PPUH „ZDUNEK” sp. z o.o.
ul. Miałki Szlak 43-45, 80-307 Gdańsk