Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003r. /Dz.U.Nr 120 z 2003r., poz. 1130/ w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych prowadzi następujące ewidencje :

- ewidencja rozpoczynanych inwestycji,

- ewidencja zakończonych budów,

- ewidencja pozwoleń na uzytkowanie .