Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku zgodnie z instrukcją kancelaryjną (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie - Dz. U. z Nr 161, poz. 1109, z późn. zm.) prowadzi następujące rejestry: 

a) rejestr korespondencji przychodzącej 

b) rejestr korespondencji wychodzącej

a) 7114 - Spraw związanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy oraz przyjęciem obiektów do użytkowania,

c) 7140 - Inspekcji budowlanych

d) 7141 - Samowoli budowlanych

e) 7143 - Stanów technicznych obiektów budowlanych

f) rejestr katastrof budowlanych