Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku

ORGAN I SKŁAD PERSONALNY

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku:

mgr inż. Krzysztof Maglewicz
tel. (59) 86-32-852

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku:

tech. bud. Władysław Dołębski - inspektor
tel. (59) 86-32-844

mgr inż. Robert Ran - inspektor
tel. (59) 86-32-844

mgr Ryszard Torbicki - inspektor
tel. (59) 86-32-844